SAFP കുടുംബ സഹായ പദ്ധതി

കുടുംബ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ജനുവരി 25-ാം തീയതി വിവിധ തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കു വേണ്ടി ബാലരാമപുരം റീജണലിലെ 15 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കി .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *