സെന്‍സ് – പ്രോജക്ട് വിലയിരുത്തല്‍

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബധിരാന്ധത പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്‍ സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ ഇന്ത്യയുടെ മാനേജര്‍ ശ്രീ രാജേഷ് വര്‍ഗ്ഗീസ് 23, 24, 25 തീയതികളില്‍

Read more

SENSE – South Regional Network meet

ഒക്‌ടോബര്‍ 14,15 തീയതികളില്‍ സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സൗത്ത് റീജിയണ്‍ മുഴുവനായുള്ള ബധിരാന്ധതയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും, അവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും, അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുമായുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലന

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ – രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി കന്യാകുമാരി

  സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പദ്ധതി ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി 25/09/2019 കന്യാകുമാരി കിരാത്തൂര്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചു നടത്തുകയുണ്ടായി. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ പ്രോജക്ട്

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ – രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി തിരുവനന്തപുരം

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പദ്ധതി ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി 23/09/2019 എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി. പരിപാടിയില്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് രക്ഷകര്‍ത്താക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു

Read more

സെന്‍സ് പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ്

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ 3,4,5 തീയതികളില്‍ എംഎസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തി.  പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി സെന്‍സ് ഫിനാന്‍സ് പ്രോജക്ട് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പ്രതിനിധികളുടെ അവലോകന മീറ്റിംഗ്

06/08/2019 സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍  ബധിരാന്ധത പദ്ധതിയുടെ വിലയിരുത്തലിനായി അസിം പ്രേംജി ഫൗണ്ടേഷനില്‍ നിന്നും പ്രതിനിധികള്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് സന്ദര്‍ശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ചാല, വാളകം എന്നീ സെന്ററുകളും സന്ദര്‍ശിച്ച്

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പ്രോഗ്രാം

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പദ്ധതിയുടെ സഹായത്തോടെ ബധിരാന്ധത ബാധിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിനായി  ജൂലൈ 29 മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതി വരെ

Read more

ഹെലന്‍ കെല്ലര്‍ ദിനാചരണം

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബധിരാന്ധത പ്രോജക്ടിന്റെയും, ലില്ലിയന്‍ ഫോണ്‍സ് പ്രോജക്ടിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഹെലന്‍ കെല്ലര്‍ ദിനം 27/06/2019 – ല്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. കേന്ദ്ര സാമൂഹിക ക്ഷേമ നീതി വകുപ്പ്

Read more

സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്

14/06/2019 ല്‍ നാഗര്‍കോവില്‍ കരുണാലയം സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്‌കൂളില്‍ വച്ചു സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍  ബധിരാന്ധത പ്രോജക്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. മുപ്പത്തിയേഴോളം ബധിരാന്ധതബാധിച്ച കുട്ടികള്‍ പങ്കെടുക്കുകയും

Read more

സൗത്ത് റീജണല്‍ മീറ്റിംഗ്

13/06/2019 – ല്‍ വയനാട് ശ്രേയസ്സില്‍ വച്ചു സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയുടെ സൗത്ത് റീജണല്‍ ബധിരാന്ധത വിശകലന പരിപാടി സെന്‍സ് മാനേജ്‌മെന്റ് ടീമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്നു. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ്

Read more