സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ – രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി കന്യാകുമാരി

  സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പദ്ധതി ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി 25/09/2019 കന്യാകുമാരി കിരാത്തൂര്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചു നടത്തുകയുണ്ടായി. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ പ്രോജക്ട്

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ – രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി തിരുവനന്തപുരം

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പദ്ധതി ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി 23/09/2019 എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി. പരിപാടിയില്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് രക്ഷകര്‍ത്താക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു

Read more

സെന്‍സ് പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ്

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ 3,4,5 തീയതികളില്‍ എംഎസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തി.  പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി സെന്‍സ് ഫിനാന്‍സ് പ്രോജക്ട് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബധിരാന്ധത പ്രോജക്ട് ഇവാലുവേഷന്‍ മീറ്റിംഗ്

മെയ് 28, 29, 30 തീയതികളില്‍ സെന്‍സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫീല്‍ഡ് ഇവാല്യൂവേഷനും, സെന്റര്‍ സന്ദര്‍ശനവും നടന്നു. പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ ശ്രീ രാജേഷ് ജോസഫ് പ്രോജക്ട് വിലയിരുത്തലിന് നേതൃത്വം

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ രക്ഷാകര്‍ത്തൃ സംഗമം

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് 15/05/2019 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലും, 18/05/2019 ല്‍ കന്യാകുമാരി കിരാത്തൂര്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചും നടന്നു. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത്

Read more

മോണിറ്ററിംഗ് ആന്റ് ഇവാലുവേഷന്‍ മീറ്റിംഗ്

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതി ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനും, പരിശോധിക്കുന്നതിനും എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ചീഫ് പ്രോഗ്രാം കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ.ബിജോയ് ജോസഫ് തിരുവനന്തപുരം ചാല സെന്റര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. Share on:

Read more

രക്ഷകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതി ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കുവേണ്ടിയുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണ പരിശീലന പരിപാടി 23/03/2019 കന്യാകുമാരി കിരാത്തൂര്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി.  Share on: WhatsApp

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രെയിനിംഗ്

മാര്‍ച്ച് 11 മുതല്‍ 14 വരെ അഹമ്മദാബാദില്‍ വച്ചു നടന്ന സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍  ട്രെയിനിംഗില്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ.എബിന്‍ എസ് പങ്കെടുത്തു.  Share

Read more

ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ വിനോദയാത്ര പരിപാടി – തിരുവനന്തപുരം

ഫെബ്രുവരി 23-ാം തീയതി സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയിലെ  തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലെ കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെയും  വിനോദയാത്ര നെയ്യാര്‍ഡാം , കോട്ടൂര്‍ ആന വളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും നടത്തി. Share

Read more

ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ വിനോദയാത്ര പരിപാടി – കന്യാകുമാരി

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയിലെ കന്യാകുമാരി സെന്ററിലെ കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെയും വിനോദയാത്ര പരിപാടി ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതി കന്യകുമാരിയില്‍ നടത്തി.  Share on: WhatsApp

Read more