സമഗ്രദുരന്ത നിവാരണ ശില്പശാല

20/03/2019 കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും, കെയര്‍ ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരം മസ്‌കറ്റ് ഹോട്ടലില്‍ സമഗ്രദുരന്ത നിവാരണ ശില്പശാലയില്‍ ഡോ. രാഖി ബി.ആര്‍, ശ്രീ.അജിന്‍

Read more

CBDRM റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്

ജനുവരി 25-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ വച്ചു നടത്തിയ സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുടെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് നടന്നു. ബഹു.മേയര്‍ വി.കെ പ്രശാന്ത് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ്

Read more

CBDRM മീറ്റിംഗ്‌

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനും, മലങ്കര സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റിയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുട്ടട വാര്‍ഡില്‍ വെച്ചു 21/01/2019 ല്‍ പരിശീലന പരിപാടി

Read more

CBDRM Program

29/11/2018 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സെല്ലില്‍ നിന്നും ശ്രീ.രമേഷ്, ശ്രീ. അരുണ്‍ എന്നിവര്‍ CBDRM Team ന് Orientation ക്ലാസ് സ്രോതസ്സില്‍ വച്ചു നടത്തി.

Read more

ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതി മീറ്റിംഗ്

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതി (CBDRM) യുടെ വിലയിരുത്തല്‍ യോഗം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍ ശ്രീ.വി.കെ പ്രശാന്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 12/11/2018 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ വച്ചു

Read more

CBDRM അവലോകന യോഗം

CBDRM പദ്ധതിയുടെ ഒരു അവലോകന യോഗം തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ വച്ചു ജനുവരി 11-ാം തീയതി നടന്നു. ഡോ. രാഖി, രേവതി മോഹന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. Share on:

Read more

സി.ബി.ഡി.ആര്‍.എം. പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സി.ബി.ഡി.ആര്‍.എം. പദ്ധതിയുടെ ഒരു യോഗം മെയ് മാസം 18 -ാം തീയതി സ്രോതസ്സില്‍ വച്ചു നടന്നു. ഡോ. രാഖി, ലക്ഷ്മി ചന്ദ്രന്‍

Read more