പ്രളയ അവലോകന മീറ്റിംഗ്

07/09/2019 ല്‍ കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം സ്റ്റാഫ് ശ്രീ വര്‍ക്കി എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ എത്തുകയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവലോകനം നടത്തി.തുടര്‍ന്ന് ദുരിതാബാധിത   പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും

Read more

ഓണാഘോഷ പരിപാടി – ശാന്തിമന്ദിരം

മലങ്കര സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും നടത്തുന്ന  ഓണാഘോഷ പരിപാടി ഈ വര്‍ഷം വട്ടപ്പാറ ശാന്തിമന്ദിരം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ചു 06/09/2019 ല്‍ അത്യൂന്നത

Read more

സെന്‍സ് പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ്

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ 3,4,5 തീയതികളില്‍ എംഎസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തി.  പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി സെന്‍സ് ഫിനാന്‍സ് പ്രോജക്ട് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്

Read more

നവജീവന്‍ 2019

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയായ നവജീവന്‍ 2019 ന്റെ അവലോകന മീറ്റിംഗ് തിരുവല്ല സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റിയില്‍ (ബോധന) വച്ചു 29/08/2019 ല്‍ നടന്നു.

Read more

SAFP കുടുംബ സഹായ പദ്ധതി – നെടുമങ്ങാട്

SAFP കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും 29/08/2019 ല്‍ വിവിധ തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി നെടുമങ്ങാട്  മേഖലയിലെ 14 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,78,000 രൂപ ധനസഹായം നല്‍കി.  Share

Read more

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

28/08/2019 സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെട്ടു. എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംബന്ധിച്ച്

Read more

SAFP റീണല്‍ മീറ്റിംഗ് – ബാലരാമപുരം

24/08/2019  SAFP റീണല്‍ മീറ്റിംഗ് ബാലരാമപുരത്തു വച്ചു നടന്നു. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ വിലയിരുത്തലും, ഒപ്പം ഭാവി പരിപാടികളുടെ പ്ലാനിംഗ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ കുമാരി ജിയാരാജ് അവതരിപ്പിച്ചു.

Read more

SAFP കുടുംബ സഹായ പദ്ധതി – പോത്തന്‍കോട്, അഞ്ചല്‍

SAFP കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും 23/08/2019 ല്‍ വിവിധ തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി പോത്തന്‍കോട് റീജണലിലെ 18 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 2,10000 രൂപയും, അഞ്ചല്‍ റീജണലിലെ11 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്

Read more

SAFP കുടുംബ സഹായ പദ്ധതി – ബാലരാമപുരം

SAFP കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും 22/08/2019 ല്‍ വിവിധ തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ബാലരാമപുരം  മേഖലയിലെ 5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 60,000 രൂപ ധനസഹായം നല്‍കി.  Share

Read more