വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 15 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,61,000 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 83,500 രുപയും വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 18,000

Read more

LF പദ്ധതി മീറ്റിംഗ്

ജനുവരി 31 ന് LF ( Liliane Fonds) പദ്ധതിയുടെ ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് മീറ്റിംഗ് കോട്ടയത്തു വച്ചു നടത്തി. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് പങ്കെടുത്തു. Share on:

Read more

SAFP ഭവന പദ്ധതി

ജനുവരി 29 SAFP യുടെ ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുതിയ വീടുകള്‍ പണിയുന്നതിനു വേണ്ടിയുളള ഭവനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സേവ് എ ഫാമിലി പ്ലാന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ശ്രീ.

Read more

SAFP കുടുംബ സഹായ പദ്ധതി

കുടുംബ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ജനുവരി 25-ാം തീയതി വിവിധ തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കു വേണ്ടി ബാലരാമപുരം റീജണലിലെ 15 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കി . Share on: WhatsApp

Read more

CBDRM റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്

ജനുവരി 25-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ വച്ചു നടത്തിയ സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുടെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് നടന്നു. ബഹു.മേയര്‍ വി.കെ പ്രശാന്ത് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ്

Read more

SAFP കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ട്രെയിനിംഗ്

ജനുവരി 24-ാം തീയതി SAFP യുടെ കാലടിയിലുളള ഓഫീസില്‍ വച്ചു നടന്ന കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ട്രെയിനിംഗ് പരിപാടിയില്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ പുതിയ SAFP കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീമതി ജിയ രാജ്

Read more

ഉത്പാദക കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

ജനുവരി 23-ാം തീയതി ഇളമാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉത്പാദക സംരംഭകരുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വ സംഘടനകളും അതിന്റെ ഉപരിഘടകമായി കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും മീറ്റിംഗ് നടത്തി . പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗില്‍

Read more

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബധിരാന്ധത പദ്ധതി

ജനുവരി 21 മുതല്‍ 25 വരെ സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഓഫീസ് ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ ശ്രീ. ശ്രീനിവാസന്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ ബധിരാന്ധത പദ്ധതിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍

Read more

പരിവര്‍ത്തന്‍ – 2019

ജനുവരി 21 ന് സിനഡല്‍ കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി ഫാ. ബിന്നി യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിവര്‍ത്തന്‍ 2019 പരിപാടിയുടെ ചര്‍ച്ച എം.എസ്സ്.എസ്സ്. എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തി. Share

Read more

CBDRM മീറ്റിംഗ്‌

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനും, മലങ്കര സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റിയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുട്ടട വാര്‍ഡില്‍ വെച്ചു 21/01/2019 ല്‍ പരിശീലന പരിപാടി

Read more