സെന്‍സ് പദ്ധതി അവലോകന യോഗം

സെന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ അവലോകന യോഗം ഏപ്രില്‍ 20, 21 തീയതികളില്‍ സ്രോതസ്സില്‍ വച്ചു നടന്നു. ശ്രീ അഭിലാഷ് വി.ജി നേതൃത്വം നല്‍കി. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *