സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ രക്ഷാകര്‍ത്തൃ സംഗമം

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് 15/05/2019 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലും, 18/05/2019 ല്‍ കന്യാകുമാരി കിരാത്തൂര്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചും നടന്നു. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചീഫ് പ്രോഗ്രാം കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ എബിന്‍ എസ് നേതൃത്വം നല്‍കി.