സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ – തിരുവനന്തപുരം, കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗും , ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷവും

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബധിരാന്ധതയുടെ പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗും, ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷവും വലിയശാല സെന്ററിലും, കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കിരാത്തൂര്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചും നടന്നു. പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് നിര്‍വഹിച്ചു. ഫിസിയോതെറാപ്പി സംബന്ധമായ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു. ഫിസിയോതൊറാപ്പിസ്റ്റ് ശ്രീമതി ഷെര്‍ളിന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *