വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

I കുടുംബസഹായ പദ്ധതിയില്‍

1  ഷൈനി ജോര്‍ജ്ജ് മഞ്ഞമണ്‍കാല ഇടവക 10295/-

2  വല്‍സല അരുവിക്കര ഇടവക 14000/- 

3  അനില വെള്ളൂര്‍ക്കോണം ഇടവക 13000/-

4  ഗിരിജ കോഴിയോട് ഇടവക 15000/-

5  ജാന്‍സി കൊറലിയോട് ഇടവക 11000/-

6  ചിത്രലേഖ കുതിരകളം ഇടവക 11000/-

7  ശ്യാമള നെടുമങ്ങാട് ഇടവക 12000/-

8  മഞ്ജു കുതിരകളം ഇടവക 13000/-

9  ശ്രീജ വിന്‍സെന്റ് കുതിരകളം ഇടവക 10000/-

10  ലീന കുതിരകളം ഇടവക 15000/-

11  രജിത കുതിരകളം ഇടവക 13000/-

12  ലജു കരുപ്പൂര്‍ ഇടവക 13000/-

13  മിനിമോള്‍ നെടുമങ്ങാട് ഇടവക 11000/- 

14  ഷീജ ആനാട് ഇടവക 13000/-

15  ബിന്ദു ആനാട് ഇടവക 15000/-

16  മോളി ആനാട് ഇടവക 16000/-

17  ഷീന മുണ്ടേല ഇടവക 15000/-

18  മേരി ഷീജ അരുവിക്കര ഇടവക 14000/-

19  മേരിക്കുട്ടി അഞ്ചല്‍ ഇടവക 5000/-

20  തങ്കമ്മ ഇടമുളക്കല്‍ ഇടവക 5000/-

21  ജയന്തി ചെക്കടി ഇടവക 5000/-

22  മിനിമോള്‍ ചെമ്പൂര്‍ ഇടവക 15000/-

23  സിന്ധു പരുത്തിക്കുഴി ഇടവക 13000/-

24  മീനാകുമാരി ആര്യനാട് ഇടവക 9000/-

25  ബിന്ദു പോത്തന്‍കോട് ഇടവക 18000/-

26  വിജി പൂവത്തൂര്‍ ഇടവക 16000/-

27  സുമജകുമാരി അമ്പൂരി ഇടവക 10000/-

28  അജിത സുന്ദര്‍രാജ് ബാലരാമപുരം ഇടവക 5000/-

29  ചന്ദ്രിക പരുത്തിക്കുഴി ഇടവക 13000/-

30  ഷാജിമോള്‍ പരുത്തിക്കുഴി ഇടവക 14000/-

31  ശ്രീജ റെജി കാട്ടുവിള ഇടവക 34000/-  എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കി.

II സേവ് എ ഫാമിലി ഭവന നിര്‍മ്മാണ ധനസഹായം  ബിജി ഷിജു ഉറുകുന്ന് ഇടവക  2,00000/- 

III ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുള്ള മരണാനന്തര സഹായം  6 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,58,000/-

IV ആശാകിരണം കാന്‍സര്‍ രോഗീസഹായം 25,000/-

V ചികിത്സാ സഹായം 18,400/-