ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ദുരന്ത ജാഗ്രത പരിശീലന പരിപാടി

ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ദുരന്ത ജാഗ്രത പ്രതികരണശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണസമിതി മെയ് 11-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഉപദേശക സമിതി യോഗത്തില്‍ രാജന്‍ കാരക്കാട്ടില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *