ബാലരാമപുരം മേഖല മീറ്റിംഗ്

SAFP  പദ്ധതിയുടെ ബാലരാമപുരം മേഖല മീറ്റിംഗ് 31/05/2019 ല്‍ ബാലരാമപുരം നസ്രത്ത് ഹോമില്‍ വച്ച്  മേഖലാതല പ്രവര്‍ത്തന വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് ലിലിയാന്‍സ് ഫോണ്ട്‌സ് പദ്ധതിയുടെ ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടിയും, സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പരിപാടിയുടെ ബോധവല്‍ക്കരണവും നടത്തി. പ്രസ്തുത പരിപാടികള്‍ക്ക് ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരായ കുമാരി ജിയാരാജ്, ഡോ.രാഖി, ശ്രീമതി ജയചിത്ര എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.