ഫോക്കല്‍ പോയിന്റായി മലങ്കര സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റി

ബാംഗ്ലൂരില്‍ വച്ച് മെയ് 13, 14 തീയതികളില്‍ നടന്ന PTCCI  ദേശീയ ഉപദേശക സമിതി യോഗത്തില്‍ രാജന്‍ കാരക്കാട്ടില്‍ പങ്കെടുത്തു. ക്ഷയരോഗ നിയന്ത്രണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കര്‍മ്മ സമിതിയില്‍ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫോക്കല്‍ പോയിന്റായി സൊസൈറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *