പ്രളയദുരന്തം 2018- പുനരധിവാസ- പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി

പ്രളയദുരന്തം 2018- പുനരധിവാസ- പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാരിത്താസ് ഇന്‍ഡ്യയുടെ ധനസഹായത്തോടെ ജീവനോപാധി പരിപാടിയുടെ സഹായ വിതരണം( പശു, ആട്, മുട്ട കോഴി) മാര്‍ച്ച് 15, 19, 26, 29 തീയതികളില്‍ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കന്‍ മേഖലകളിലെ 45 പള്ളികളില്‍ വച്ചു നടത്തി. ഏഴംകുളം പള്ളിയില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റിംഗ് കുളത്തുപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി.ലൈലാ ബീവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. സാബു എബ്രഹാം, പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *