പരിവര്‍ത്തന്‍ 2019 വിലയിരുത്തല്‍ യോഗം

ഫെബ്രുവരി 19,20, തീയതികളില്‍ മാര്‍ഗ്രീഗോറിയോസ് റിന്യുവല്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചു നടത്തിയ പരിവര്‍ത്തന്‍ 2019 പരിപാടിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ മീറ്റിംഗ് ഫെബ്രുവരി 26-ാം തീയതി എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടന്നു. ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സിനഡല്‍ കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി ഫാ.ബിന്നി നെടുംപുറത്ത് എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ മീറ്റിംഗില്‍ സജീവമായി വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തി ഭാവി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *