പരിവര്‍ത്തന്‍ – 2019

ജനുവരി 21 ന് സിനഡല്‍ കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി ഫാ. ബിന്നി യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിവര്‍ത്തന്‍ 2019 പരിപാടിയുടെ ചര്‍ച്ച എം.എസ്സ്.എസ്സ്. എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തി.