ജീവനോപാധി സംരഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടി

കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ജീവനോപാധി സംരഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മലങ്കര സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റി ഫെബ്രുവരി 1-ാം തീയതി നെടുമങ്ങാട് വച്ചു സോപ്പ്, ടോയ്‌ലറ്റ് ഐറ്റംസ്, സോപ്പ് പൗഡര്‍ എന്നീ 10 ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണ പരിശീലനം നടത്തി. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് പരിശീലന പരിപാടി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.  തുടര്‍ന്ന് ശ്രീമതി. എല്‍സികുട്ടി ക്ലാസുകള്‍ നയിച്ചു. 66 വിധവകള്‍ പരിശീലനം നേടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *