ജീവനോപാധി സംരഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടി

കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ജീവനോപാധി സംരഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മലങ്കര സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റി ഫെബ്രുവരി 1-ാം തീയതി നെടുമങ്ങാട് വച്ചു സോപ്പ്, ടോയ്‌ലറ്റ് ഐറ്റംസ്, സോപ്പ് പൗഡര്‍ എന്നീ 10 ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണ പരിശീലനം നടത്തി. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് പരിശീലന പരിപാടി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.  തുടര്‍ന്ന് ശ്രീമതി. എല്‍സികുട്ടി ക്ലാസുകള്‍ നയിച്ചു. 66 വിധവകള്‍ പരിശീലനം നേടി.