കോര്‍ഡിനേറ്റേഴ്‌സ് മീറ്റിംഗ്

30/04/2019 ല്‍ കൊട്ടാരക്കരയില്‍ വച്ചു എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ ഫീല്‍ഡിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിനും, JLG ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്‌ക്കരണത്തിനുമായി മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ പ്രതിനിധികള്‍ ശ്രീ.ബിജോയ് ജോസഫ്, ശ്രീ. ജോര്‍ജ്ജ് ഡാനിയേല്‍, കുമാരി ജിയ രാജ്, ആനിമേറ്റര്‍ ഷീല രാജന്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. ഇതില്‍ മുന്‍കാല ഭാരവാഹികള്‍ പങ്കെടുത്തു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *