അഡ്വക്കസി – നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ് പരിശീലനം

ജനുവരി 4,5 തീയതികളില്‍ വയനാട് സ്രേയസ്സില്‍ വച്ചു നടന്ന അഡ്വക്കസി നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചീഫ് പ്രോഗ്രാം കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ. ബിജോയ് ജോസഫ് പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *